Świąteczne życzenia

Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan

Już po raz 9. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zaprosił gdańszczan na Doroczne Spotkanie Obywatelskie. Udział w nim wzięli wszyscy ci, którym Gdańsk jest bliski nie tylko zawodowo, ale i prywatnie. Były podsumowania, łamanie się opłatkiem, wspólne kolędowanie. Nie zabrakło też akcentów dobroczynnych - przeprowadzono zbiórkę funduszy na fundację dr Clown.

Spotkanie na Ołowiance było także okazją do wręczenia wyróżnień i nagród w konkursie „Aktywni w Mieście”. Konkurs skierowany jest do: wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych, oraz instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontariacki w Gdańsku.

Tegorocznymi laureatami zostali:

Kartki świąteczne i zimowe

Zapraszamy do GALERII kartek świątecznych.

Przedstawienie "Brzechwiada"

Przedstawienie "Brzechwiada - przepiękny świat dziecięcych lat"
mogliśmy obejrzeć po wywiadówkach w auli szkolnej
11.12. w czwartek.
Zapraszamy do GALERII.

Wykład „Zagrożenia dla Bałtyku”

Wykład

prof. dr hab. inż. Marka Biziuka

 „Zagrożenia dla Bałtyku”

W dniu 4 grudnia 2014 r. uczniowie klas I E i IF gimnazjum uczestniczyli w wykładzie „Zagrożenia dla Bałtyku” wygłoszonego przez prof. dr hab. inż. Marka Biziuka z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Pan Profesor w interesujący i przystępny sposób omówił źródła i skutki zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. 

Główne źródła zanieczyszczeń Bałtyku to:

- inwazja obcych gatunków,

- rozlewy ropy związane z żeglugą i katastrofami na morzu,

- zatopiona broń chemiczna po drugiej wojnie światowej,

- zatopione statki,

9, 10, 11 grudnia - próbne egzaminy

klasy III

9.12 - godz. 8.00 - historia i wos (60 min), godz. 10.00 - język polski (90 min)

10.12 - godz. 8.00 - przedmioty przyrodnicze (60 min), godz. 10.00 - matematyka (90 min)

11.12 - godz. 8.00 - język obcy PP (60 min), godz. 10.00 - język obcy PR (60 min)

klasy II

9.12 - godz. 12.45 - język polski (60 min) historia i wos (60 min)

10.12 - godz. 12.45 - przedmioty przyrodnicze (60 min) matematyka (60 min)

11.12 - godz. 12.45 język obcy PP (60 min), język obcy PR (60 min)

klasy I

9.12 - godz. 12.45 - język polski (60')

10.12 - godz. 12.45 - matematyka (60')

11.12 - wyjazd do kina (zbiórka 8.45)

OBIADY STYCZEŃ 2015

OBIADY STYCZEŃ 2015     
18 obiadów x 3,50zł = 63,00 zł

WPŁATY ZA OBIADY za miesiąc STYCZEŃ 2015 r. przyjmowane będą 
u Intendenta wyłącznie w dniu 7 stycznia 2015r.

Przypominamy o możliwości wpłacania na nasze konto bankowe:

BANK PEKAO S.A. 69 1240 1268 1111 0010 3849 2533

Termin wpłat na konto : od 2 do 5 stycznia 2015r.

Prosimy w grudniu br. nie wpłacać należności za obiady styczniowe 2015r.

 

Odpisy za nieobecność na obiadach prosimy zgłaszać do Intendenta tel. 58 340 75 69  lub w sekretariacie tel. 58 340 75 60