Wywiadówki

Zapraszamy na wywiadówki,
które odbędą się 19 października.

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska 

Kategoria II.

Stypendium otrzymał uczeń, który jest laureatem olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, zwycięzcą konkursu ogólnopolskiego (I, II, III miejsce lub wyróżnienie za wynik w przypadku uczniów niepełnosprawnych) oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej: 5,0

1.       Marta Detlaf

2.       Aleksander Jakusz

3.       Amelia Kozub

4.       Przemysław Kvapil

5.       Olga Malinowska

6.       Ada Pleszewska

Dzień Edukacji Narodowej 14 X

13 października odbył się apel  z okazji
Dzień Edukacji Narodowej. GALERIA

Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły
składamy najlepsze życzenia.

Centrum Nauki Experyment - ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ DO RADY REDAKCYJNEJ MŁODZIEŻY W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „Hypatia”!

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni zaprasza młodzież - chłopców i dziewczyny w wieku od 12 do 18 lat, do udziału w
międzynarodowym projekcie „Hypatia”. Jego głównym celem jest zachęcenie młodych ludzi, szczególnie dziewczyn, do studiowania na kierunkach ścisłych. W ramach projektu powstanie rada redakcyjna młodzieży, której zadaniem będzie:

  • napisanie artykułu poświęconego szeroko rozumianej nauce

lub

  • przeprowadzenie wywiadu z naukowcem

lub

  • nagranie filmu dot. nauki

lub

Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości

Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości (SOP), wcześniej Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości, czyli GOP, organizowana jest już po raz czwraty. 

Jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w kat. I - III

Informujemy, że w dniu 23 października 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 13 w Gdańsku
Pan Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska
wręczy dyplomy uczniom,

którym przyznane zostały jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

  • w kategoriach I – III (osiągnięcia naukowe) uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz najlepszym maturzystom.

Uczniom, którym zostały przyznane stypendia w kategorii IV za osiągnięcia sportowe (szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) dyplomy zostaną wręczone w innym terminie.

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w kat. IV

Informujemy,  że w dniu 24 października 2017 roku (wtorek) o godzinie 17:00w Hali Widowiskowo Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportuprzy ul. Kazimierza Górskiego 1 w Gdańsku (wjazd od ul. Grunwaldzkiej, tuż przed stacją SHELL),  Pan Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska wręczy dyplomy uczniom, którym przyznane zostały jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w kategorii IV tj. za bardzo dobre wyniki w nauce i  rywalizacji sportowej w roku szkolnym 2016/2017.