Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

Decyzją uczniów naszego Gimnazjum

Nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została

Natalia Krajka z klasy 2g

a jej zastępcą

Julia Góreczna z klasy 1g.

Gratulujemy.

Festyn integracyjny

20 maja odbył się Festyn integracyjny.
GALERIA

Wyboru do SU

20 maja odbyły się wybory do SU Gimnazjum nr 33.

GALERIA

Daria Powroźnik, Agata Jankowska, Maja Dunin nagrodzone w konkursie"Ośmiu wspaniałych"

 Po raz siedemnasty kapituła konkursu „Ośmiu Wspaniałych” wybrała laureatów, którzy otrzymali bursztynowe ósemki. Nie zabrakło wśród nich naszych uczniów.

Wydarzy się w czerwcu w ZSO Nr 2

30 maja – 3 czerwca– Szkolny wyjazd do Niemiec  w ramach wymiany młodzieży.

1-3 czerwca – wycieczki w ZSO Nr 2

do 10 czerwca - WYSTAWIANIE OCEN  w LO

do 13 czerwca – WYSTAWIANIE OCEN  w  Gimnazjum

14 czerwca godz. 8:00– Rada Klasyfikacyjna LO

16 czerwca godz. 15:00 – Rada Klasyfikacyjna GIM

17 czerwca godz. 17:00BAL GIMNAZJALNY 2016 (lekcje w klasach III trwają do 5 godz. lekcyjnej włącznie)

Zasady rekrutacji do gimnazjum

  • Oświadczenie Załącznik nr 1 do Zgłoszenia Rekrutacyjnego do gimnazjum obwodowego

Ogólnopolski Test Informatyczny na 35-lecie PTI - dla każdego

Test otwarty jest dla każdego chętnego przez tydzień (7 dni).
Jedna osoba (adres e-mail) może wziąć udział w jednym teście na każdym z trzech poziomów. Oznacza to, że jedna osoba może: raz uruchomić test podstawowy, raz rozszerzony oraz raz zaawansowany.
Limit jednego uruchomienia, ustalony jest dla całego okresu dostępności testu (7 dni), czyli maksymalnie 3 testy w ciągu 7 dni.