WPŁATY ZA OBIADY W ZSO NR 2

Za miesiąc listopad opłata wynosi 18 x 3,50 = 63,00

Opłaty należy dokonać w terminie od 20.10.2014 do 25.10.2014 na każdej przerwie, oprócz przerw obiadowych.

Dokonywanie opłat za obiady bezpośrednio u Intendenta (gotówką) lub na konto szkoły z dopiskiem „imię i nazwisko ucznia, klasa - obiad listopad 2014r.”

Numer konta Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 :

69 1240 1268 1111 0010 3849 2533

Adres szkoły: ul. Wodnika 57, 80-299 Gdańsk

Konsultacje Programu Gdańszczanin 50+

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku zaprasza do konsultacji i zgłaszania pomysłów do wypracowywanego wspólnie programu na rzecz mieszkańców Gdańska powyżej 50. roku życia.

Termin konsultacji Programu upływa 20 października br.

Link do pobrania folderu w lepszej jakości (aktywny do 15.10.2014r.)

Konkurs na interpretację tekstów poetyckich.

8 października w bibliotece odbyły się szkolne eliminacje konkursu na interpretację tekstów poetyckich Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Jury spośród  13 wykonawców wyłoniło 5 uczniów, którzy będą reprezentować gimnazjum w Pałacu Sztuki w Gdańsku Stogach.  17 października na finał pojadą Maja Dunin z klasy II d, Adrian Jarząbek z klasy II f, Kajetan Dulian z klasy II g,  Oliwia Gierszewska z III f i Sara Ryfczyńska z III g.

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015

Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zobowiązany jest przedłożyć Szkolnej Komisji Konkursowej wypełnioną komputerowo „Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu”, stanowiącą załącznik nr 1 do Ramowego regulaminu, podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń i przez rodzica (prawnego opiekuna).
Podpis rodzica automatycznie jest zgodą na uczestnictwo dziecka w konkursie i na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu oraz na publikację wyników konkursowych w internecie.

Załącznik nr 1 do pobrania (dokument doc) TUTAJ

Terminy konkursów:

Gala Sportu Szkolnego

Miło nam poinformować, że nasze Gimnazjum zdobyło 
I miejsce
w Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej Dziewcząt i Chłopców

w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym
w roku szkonym 2013/2014.

W dniu 6 października na Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego został wręczony Puchar za I miejsce.

Składamy gratulacje uczniom, trenerom
oraz rodzicom młodych mistrzów.

Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ...

Ogólnopolski konkurs „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”

05.11. 2014         etap szkolny

10.12.2014          etap rejonowy

09.04.2015          etap wojewódzki

Konkurs fotograficzny„Gdańskie Młyny”

ORGANIZATOR: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdańsku

MIEJSCE IMPREZY: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdańsku , Al. Grunwaldzka 244

ADRESAT: Uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI ,  gimnazjalnych oraz liceum 

CEL KONKURSU: Zaprezentowanie obrazu Gdańskich Młynów w formie fotografii. Poszukiwanie obiektów znanych i odkrywanie mało znanych na nowo - inspirowanie do własnych twórczych poszukiwań. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

Regulamin konkursu

Oświadczenie i formularz