październik 2013

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW GDAŃSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Poniżej zamieszczamy instrukcję uruchomienia dziennika dla Rodziców: Instrukcja dla rodziców_uruchomienie dziennika elektronicznego.dokument pdf - TUTAJ

Strona platformy GPE - www.edu.gdansk.pl

 Oświadczenie rodzica-zgoda na przetwarzanie danych osobowych TUTAJ (dokument pdf)

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI / UCZNIÓW