Chemiczna


Liga dla klas III - do 7 maja 2018

Zadania dla klas 7 - do 25 maja 2018

Zadania dla klas 2 - do 25 maja 2018

                       

          Liga zadaniowa  z chemii dla kl 3 -ch 

                                              Edycja  3

Zadanie 1

Próbka substancji promieniotwórczej zawierającej 2 mg. Izotopu radonu o liczbie masowej 220 uległa rozpadowi α. Okres półtrwania tego izotopu wynosi 55 sek.

a)      Napisz równanie przemiany jakiej uległo jądro atomu radonu 220

b)      Oblicz czas po którym w próbce pozostanie 0,25 mg radonu 220

Zadanie 2

W 9,7 – procentowym roztworze soli potasu o masie cząsteczkowej 174u na jeden kation potasu przypada 45 cząsteczek wody. Oblicz ile kationów potasu powstaje w wyniku dysocjacji jednej cząsteczki tej soli.

Zadanie 3.

Bezwodny chlorek wapnia pochłaniając parę wodną z powietrza przekształca się w hydrat zawierający ok. 49,3% masowych wody. Ustal wzór i nazwę tego hydratu.

Zadanie 4.

Na jednakowe ilości cynku i glinu podziałano taką samą ilością roztworu kwasu solnego. Zapisz reakcje które zaszły w obu probówkach (zapisy cząsteczkowy i jonowy skrócony) i ustal w której probówce wydzieliło się więcej wodoru.

Zadanie 5.

Zapisz reakcje w wyniku których z węgliku wapnia otrzymać można polichlorek winylu.            Zapisz fragment tego polimeru obejmujący 2 mery.

Termin oddania prac 28. 03. 2018r.

Sala 303

 

Zadania dla gimnazjum - do 31 stycznia 2018 r.

Zadania dla klas 7 - do 1 marca 2018

Zadania dla klas 2 - do 1 marca 2018

Regulamin Ligi Zadaniowej z Chemii

Zadania dla klas 7

Zadania dla klas 2

 

POWODZENIA !!!