Informatyczna

Rok szkolny 2019/2020

 

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 kl. I - VIII oraz liceum do wzięcia uziału w kolejnej edycji konkursu informatycznego BÓBR.
Harmonogram konkursu

12 listopada godz. 12:00 - 13:00 szkoły ponadgimnazjalne


13 listopada godz. 12:00 - 13:00 klas VII - VIII


14 listopada godz. 12:00 - 13:00 klasy IV - VI


15 listopada godz. 12:00 - 13:00 klasa I - III
Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele informatyki pani Beata Ćwiklińska (sala 209), pani Agnieszka Wiśniewska (sala 211), pani Ewa Rekowska (sala 211).

Każdy uczestnik konkursu musi zarejestrować się na stronie dzwonek.pl

Rejestracja na konkurs główny. Jeśli nie wiecie jak, to zapraszamy do lektury instrukcji! 

informacje o konkursie: www.bobr.edu.pl

Zadania archiwalne

 

 


Przygotuj się do Olimpiady Informatycznej Szkół Podstawowych!

Olimpiada Informatyczna Szkół Podstawowych zaprasza uczniów klas V – VIII na internetowe zajęcia w ramach OKI - Olimpijskiego Koła Informatycznego.

Młodzież uczy się programować i rozwiązywać problemy olimpijskie, naukowe, problemy przemysłu, finansów, telekomunikacji.

Wszystko przez internet w trakcie 45 minutowych lekcji.

Nie jest wymagana, żadna wstępna wiedza, wszystko jest tłumaczone od podstaw.

Zajęcia są bezpłatne, w ramach Olimpijskiego Koła Olimpiady.

Pierwsze zajęcia 21 września o godzinie 8:30 na kanale youtube.
Zarejstruj się na newsletter koła by otrzymać dokładne informacje o zajęciach:
      Newsletter OKI - zapisz się!

źródło: oki.org.pl

 

 

Rok szkolny 2018/2019

Liga nr 1

Zadania www.bobr.edu.pl

Liga nr 2

Kodowanie: studio.code.org (Kurs przyspieszony)

Liga nr 3

Archiwum wojewodzkiego konkursu informatycznego (TUTAJ)

Rok szkolny 2016/2017

I – Etap szkolny:

II – Etap rejonowy:

III – Finał wojewódzki:

 

Rok szkolny 2015/2016

I – Etap szkolny:

II – Etap rejonowy:

III – Finał wojewódzki:

Rok szkolny 2014/2015

I – Etap szkolny:

II – Etap rejonowy:

III – Finał wojewódzki:

Rok szkolny 2013/2014

I – Etap szkolny:

II – Etap rejonowy:

III – Finał wojewódzki:

 

Rok szkolny 2012/2013

I – Etap szkolny:

II – Etap rejonowy:

III – Finał wojewódzki:

źródło: konkurs.lasalle.gda.pl

2016/2017

Liga nr 1

Liga nr 2

1) Przygotuj kartkę świąteczna lub zimową w dowolnym programie graficznym.

termin do 15 grudnia

Liga nr 3

1) Odszukaj w Internecie stronę poświęconą zjawiskom atmosferycznym. Zapoznaj się z informacjami na temat wyładowań atmosferycznych, chmur, tęczy, cyklonów, wielkich fal morskich zwanych tsunami, zorzy polarnej czy zaćmienia Słońca. Zgromadź w swoim folderze teksty i materiały graficzne najbardziej fascynującego Cię zjawiska. Sporządź ilustrowany dokument na jego temat.

Dokument musi spełniać następujące kryteria:

-          max dwie strony A4, marginesy 2,5 cm;

-          należy wykorzystać program WordArt; galerię z clipartami;

-          dokument musi zawierać informację jakie adresy stron zostały wykorzystane.

Na ocenę pracy będzie miało wpływ spełnienie powyższych kryteriów, wykorzystanie możliwości programów, atrakcyjny wygląd dokumentu: przemyślane rozmieszczenie elementów na stronie, odpowiedni dobór wielkości poszczególnych elementów. Można korzystać z dostępnych programów użytkowych.

Termin: do 12 maja

 

Liga nr 4

Napisz program pomagający w nauce tabliczki mnożenia. (Scratch)

Termin: do 30 maja

 

 

2015/2016

Liga nr 3

1) Przygotuj grafikę na dowolny temat w programie Inkscape.

 

Liga nr 2

1) Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm dodawania n kolejnych liczb naturalnych.

2) Utwórz dokument tekstowy. Opisz korzysci i zagrożenia wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji oraz wyjaśnij zagrożenia wynikające z uzależnienia się od komputera.

3) Przygotu prezentację multimedialną na dowolny temat.

4) Zaprojektuj w arkuszu kalkulacyjnym doświadczenie umożliwiające badanie ruchu jednostajnie zmiennego (np. staczanie się piłki po równi pochyłej). Przygotuj odpowiednie tabele i wykresy, np. wykres prędkości połeczki na równi.

 


Liga nr 1 - Zadania - algorytmy

  • Napisz algorytm za pomocą schematu blokowego i pseudojęzyka, który oblicza sumę dwóch podawanych z klawiatury liczb, a następnie wyświetla wynik na ekranie monitora.
  • Napisz algorytm pozwalający obliczać obwód trójkąta równobocznego oraz jego pole (lista kroków, schemat blokowy i pseudojęzyk).
  • Napisz algorytm, który oblicza koszt przejazdu 253 km, jeżeli wiadomo, że samochód spala 6,5 litra na 100 km, a litr paliwa kosztuje 5,60zł.
  • Przedstaw w postaci listy kroków algorytm porządkowania dziesięciu uczniów według wzrostu (od ucznia najwyższego do najniższego) – zastosuj sortowanie przez wybór.
  • Przedstaw w postaci listy kroków i schematu blokowego algorytm znajdowania, która z dwóch podanych liczb jest mniejsza.

Liga nr 2 - Zadania - język Logo - Zadania LOGO.doc

Liga nr 3 - Edytor tekstu

  • Zaprojektuj zaproszenie na uroczystość zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum nr 33.
  • Zaprojektuj dyplomy za zajęcia I, II i III miejsca w konkursie informatycznym.
  • Przygotuj referat na temat "Algorytmy porządkujące".

Liga nr 4 - Arkusz kalkulacyjny

Zadanie 1

Jacek otrzymał od rodziców na imieniny 200 zł. Postanowił wpłacić je do banku na rachunek oprocentowany 6% w skali rocznej, jako lokatę półroczną. Wpłaty dokonał 1 grudnia, a następnie samodzielnie obliczył w Excelu, jaką łączną kwotę będzie mógł pobrać z banku 2 czerwca następnego roku. Podaj, jaką kwotę obliczył Jacek w Excelu.

Zadanie 2

Przygotuj arkusz do obliczania drogi przebytej ruchem jednostajnie przyśpieszonym dla dowolnych wartości przyśpieszenia a oraz czasu t.

Zadanie 3

Sporządź w arkuszu tabelę obliczjącą wartości funkcji y=4x+3, a następnie przygotuj wykres w przedziale argumentów od -5 do 5.

Zadanie 3

Zapoznaj się z danymi zawartymi w tabeli. Przedstawia ona wyniki uzyskane przez 200 uczniów gimnazjum, którzy rozwiązywali test składający się z 20 jednopunktowych zadań zamkniętych. Na podstawie tych danych przygotuj wykres słupkowy a następnie odpowiedz na pytania:

a)       jaki procent uczniów uzyskał 7 punktów

b)       ilu uczniów uzyskało nie mniej niż 18 punktów

c)        ilu uczniów uzyskało nie więcej niż 5 punktów

d)       jaki wynik uzyskiwany był najczęściej

e)       jaki wynik uzyskiwany był najrzadziej

Liczba uczniów

Liczba uzyskanych punktów

6

1

6

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

12

8

13

9

16

10

21

11

15

12

13

13

12

14

10

15

9

16

8

17

7

18

7

19

5

20

Zadanie 4

Przedstaw w tabeli i na wykresie punktowym temperatury powietrza w swojej miejscowości  z ostatniego tygodnia (wprzybliżeniu).