Literacka

Szkolna Liga Literacka
zaprasza

uczniów

 klas 7  i  8 szkoły podstawowej !

 

Temat 2

Jesień idzie przez park … - zredaguj opis pory roku, bądź poetą a nie meteorologiem.

Termin: do 15 listopada.

 

Opiekunka projektu : Wiesława Leoniec