Literacka

Szkolna Liga Literacka
zaprasza

uczniów

 klas 7  i  8 szkoły podstawowej
oraz III gimnazjum!

 

 

Temat 7            

Świat marzeń mojej mamy … Forma do wyboru : opis przeżyć wewnętrznych, opis sytuacji, opowiadanie, kartka z pamiętnika, dziennik, opis miejsca.         

Termin: 1maja 2019 roku  

 

Temat 6

21 lipca 1969 pierwszy człowiek  stanął na Księżycu ,a dziś ja uczestniczę w tej  niezwykłej misji … - kartka z dziennika pokładowego.

Termin : 1 kwietnia 2019 roku 

 

 

Temat 5  

Dzięki nim świat „się kręci” – napisz pracę w hołdzie ludziom nauki
(poszukiwaczom, badaczom, odkrywcom, wynalazcom …). Możesz odwołać się do postaci konkretnej lub fikcyjnej. 

Forma dowolna (np. wywiad z pracownikiem trójmiejskiej uczelni, opowiadanie z życia naukowca, artykuł o odkrywcach czy wynalazcach, list do Alfreda Nobla…).

Termin: 25 lutego 2019 roku   

 

Temat 4                                                                                                                  To mi się nie podoba! Wciel się w rolę dziennikarza, zredaguj artykuł interwencyjny, nadaj mu tytuł. Ustosunkuj się do zjawisk, które Cię niepokoją w otaczającej nas rzeczywistości.  Nie szukaj daleko, popatrz blisko: Osowa, Gdańsk, Trójmiasto.                 

Termin: 21stycznia 2019 roku.

 

 
Temat 3 
                                                                                                               
Z dedykacją dla Niepodległej ! – napisz opowiadanie nawiązujące do ważnego  dla Polski wydarzenia z dalszych lub bliższych dziejów ojczyzny. Umiejętnie połącz fikcję z historią. 
Na przykład, gdybym ja redagowała ten tekst, znalazłabym się w sali BHP Stoczni Gdańskiej 31 sierpnia 1980 roku, gdy podpisywano  Porozumienia Sierpniowe; zobaczyłabym, jak Lech Wałęsa podpisuje dokumenty słynnym wielkim długopisem.                                                                                                                                    Termin: do 18 grudnia 2018 roku.
Opiekunka projektu :Wiesława Leoniec

 

 

 

 

Temat 2

Jesień idzie przez park … - zredaguj opis pory roku, bądź poetą a nie meteorologiem.

Termin: do 15 listopada.

 

Opiekunka projektu : Wiesława Leoniec