Historyczna

2017/2018

Liga zadaniowa z historii nr 4
 
1. Wyjaśnij, dlaczego Polacy pomimo 123 lat niewoli nie ulegli wynarodowieniu. Podaj 5 argumentów.
2.Wymień wszystkie zrywy niepodległościowe , które miały przynieśc Polsce wolność i suwerenność.
3.Jaki rozkaz i dlaczego wydał Józef Piłsudski dnia 21.01.1919 r. ?

4.Kto i kiedy zainaugurował obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości Polski? Dlaczego wybrano taką datę?

Liga zadaniowa z historii 3

Termin oddania prac do nauczycieli historii do 20.11.2017

1.Wymień 5 znanych postaci historycznych, których osobiście poznał Tadeusz Kościuszko. Napisz krótka notkę biograficzną o każdej z tych postaci oraz datę i okoliczności spotkania

z polskim bohaterem.

2. Kiedy i gdzie zmarł Kościuszko? Gdzie i kiedy został ostatecznie pochowany?

3. Skąd i kiedy sprowadzono urnę z sercem Kościuszki do Polski? Gdzie urna została umieszczona?

 

Szkolna liga zadaniowa z historii   nr 2

Termin oddania prac – 27.10.2017 do nauczycieli historii

Wyszukaj informacji z różnych źródeł i odpowiedz na pytania:

1.      Wyjaśnij, dlaczego rok 2017 został ogłoszony przez sejm Rokiem Kościuszki.

2.      W jakich szkołach naukę pobierał Tadeusz Kościuszko w kraju i za granicą?

3.      Dlaczego Kościuszko zdecydował się na wyjazd do Ameryki Północnej?

4.      Jaki tytuł nosił Tadeusz Kościuszko w czasie powstania 1794 r.?

5.      Z jakiego powodu Kościuszko złożył carowi Pawłowi I wiernopoddańczą przysięgę?

 

 

Liga zadaniowa z historii
Krzyżówka TUTAJ
 

 

 

 

2016/2017

Liga zadaniowa – Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

 

1.Kiedy i w jakim celu król Stanisław August Poniatowski spotkał się z carycą Katarzyną II w Kaniowie?

2. Wyjaśnij wszystkie powody, dla których sejm z  lat 1788 -1792 został nazwany Wielkim?

3.Kto zredagował tekst Konstytucji 3 maja i kiedy została ona ostatecznie uchwalona?

4. Który artykuł  konstytucji był wyjątkowy na tle całego światowego prawa konstytucyjnego i dlaczego?

5. Jakie nieścisłości historyczne zostały ukazane na obrazie Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 maja”?

 

Termin oddania prac do 08.05.2017 u nauczycieli historii( 127)

 

 

 

Liga zadaniowa z historii

 

1.  Co to jest i czym zajmuje się kryptografia?

2.  Jakim urządzeniem szyfrującym posługiwali się Spartanie? Jakie były wady jego stosowania?

3.  Na czym opierał się wymyślony przez Juliusza Cezara szyfr?

4.  Odczytaj informację:

RG    WHUDC   VCBIUB    EHGD       FRUDC   WUXGQLHMYCH

5.Czym była Enigma, kto i do czego jej używał?

6. Kto i w jaki sposób rozwiązał zagadkę Enigmy?

    Kto i w jakim celu te informacje wykorzystał?

 

Termin oddania zadań 03.03 2017r.