UWAGA UCZESTNICY WYMIANY Z POCZDAMEM !!!

UWAGA UCZESTNICY WYMIANY Z POCZDAMEM !!!

W CZWARTEK 2 MARCA O 11.30 W SALI 125 ODBĘDZIE SIĘ
OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE

ZAPRASZAMY

P. KIERZKOWSKA, P. JANAS-PARADA, P. KRUK