Konkursy fotograficzne

II WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY  - BUDOWNICTWO W OBIEKTYWIE  -  pt. „ ARCHITEKTURA  Z DUSZĄ NA POMORZU” .

TERMIN: do 12 kwietnia. Prace przyjmuje nauczyciel informatyki (sala 209)

Konkurs  jest związany z rozwijaniem wśród młodzieży zainteresowania architekturą i budownictwem. Celem jest uwrażliwianie młodego człowieka  na piękno architektury pomorskiej, a także zwracanie jego  uwagi  na artyzm detali architektoniczno-budowlanych. Regulamin.