Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja 2017/2018

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (epizodyczne)
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294451
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rekrutacja-w-roku-szkolnym-20172018-20192020-dla-absolwentow-gimnazjum-rozporzadzenie-podpisane.html

  • ZARZĄDZENIE Nr  24/2017 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
    z  dnia  13 kwietnia 2017  roku  w  sprawi
    e (Dokument pdf)

harmonogramu  czynności  w  postępowaniu rekrutacyjnym  oraz  w  postępowaniu  uzupełniającym  dla  kandydatów  do  szkół
ponadgimnazjalnych,szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla  dorosłych  w  województwie  pomorskim  na  rok  szkolny  2017/2018,  zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności

ZAŁĄCZNIK NR 1 Harmonogram czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym

ZAŁĄCZNIK NR 2 Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym