Wydarzy się w kwietniu i maju w ZSO

24-28.04. – wyjazd uczniów ZSO nr 2 do Londynu

24.04. - 2. Dzień Szekspirowski w ZSO nr 2

15.05-22.05. - Wymiana ze szkołą z Holendrami z Groningen – wyjazd

29.05 -02.06. - Wymiana ze szkołą z Niemcami z Poczdamu – wyjazd

27.04. godz. 17:00UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W KLASIE MATURALNEJ

28.04. w auli - Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

  • dla klas LO – 2 lekcja
  • dla klas GIM – 3 lekcja: klasy I
  • dla klas GIM – 4 lekcja: klasy II
  • dla klas GIM – 5 lekcja: klasy III

od 4.05. do 18.05. EGZAMIN MATURALNY

do 8.05. propozycja ocen w ZSO nr 2

2.04. – dzień wolny od zajęć w ZSO nr 2

4.05. – dzień wolny w XXIV LO

8.05. – dzień wolny w XXIV LO

08 – 12.05.- Tydzień wyborczy- wybory nowego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum

15.05.– zebranie wychowawców : LO o godz. 7:45 – w sali 101, GIM o godz. 14:45 w czytelni

18.05. godz. 17:00 w auli -  Przedstawienie w języku angielskim przygotowane przez uczniów Liceum dla rodziców.

18.05. godz. 18:00wywiadówka w ZSO nr 2

26.05.FESTYN INTEGRACYJNY

10.05, 19.05, 24.05, 25.05 - Warsztaty w Muzeum Emigracji w Gdyni

maj - Gimnazjalne Forum Czytelnicze

maj - Warsztaty z doradztwa zawodowego dla klas II GIM

PRZYPOMINAMY: do 5.06.– wystawienie ocen