Rekrutacja - Szkoła Podstawowa Nr 33

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW
KLAS IV i VII

Termin składania wniosków: od 8 maja do 23 czerwca

WNIOSEK DO KLAS IV i VII - TUTAJ (dokument pdf)

Zarzędzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia terminu przyjmowania uczniów do klas IV i VII  - TUTAJ

Zarzązenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej, sportowej - TUTAJ

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW
KLAS "0" i I

Termin rekrutacji: od 24.04. od godz. 9.00 do 10.05. do godz. 15.00

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami:

 

od 24.04. od godz. 9.00 do 10.05. do godz. 15.00 — rejestracja przez rodziców kandydatów przystępujących do  naboru (strona rejestracji:
i złożenie wydrukowanego wniosku w sekretariacie szkoły