Podziękowanie

Stowarzyszenie Przyjazna Osowa  ufundowało kamizelki odblaskowe dla wszystkich uczniów klas zerowych i pierwszych.
Dzięki temu nasi najmłodsi uczniowie będą widoczni na drodze i mogą się czuć bezpiecznie.
Serdeczne podziękowania składa w imieniu najmłodszych uczniów dyrektor szkoły

Marzena Majerowska