Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych

 

Lp.

Nazwa konkursu

Termin eliminacji

szkolnych

rejonowych

wojewódzkich

1.      

Język polski

24.11.2017

godz. 14.00

26.01.2018

godz. 14.00

02.03.2018

godz. 12.00

2.      

Język angielski

27.10.2017

godz. 14.00

30.11.2017

godz. 14.00

23.02.2018

godz. 12.00

3.      

Język niemiecki

31.10.2017

godz. 14.00

23.01.2018

godz. 14.00

05.03.2017

godz. 12.00

4.      

Historia

03.11.2017

godz. 14.00

01.12.2017

godz. 14.00

16.02.2018

godz. 12.00

5.      

Biologia

17.11.2017

godz. 14.00

12.01.2018

godz. 14.00

01.03.2018

godz. 12.00

6.      

Geografia

20.10.2017

godz. 13.00

15.12.2018

godz. 13.00

19.02.2018

godz. 12.00

7.      

Matematyka

23.11.2017

godz. 14.00

25.01.2018

godz. 14.00

08.03.2018

godz. 12.00

8.      

Fizyka

08.11.2017

godz. 13.00

10.01.2018

godz. 13.00

14.03.2018

godz. 12.00

9.      

Chemia

14.11.2017

godz. 14.00

17.01.2018

godz. 13.00

06.03.2018

godz. 12.00

10.  

Informatyka

16.11.2017

godz. 14.00

18.01.2018

godz. 14.00

15.03.2018

godz. 12.00

Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018

Załączniki:

1.     Karta zgłoszenia ucznia do konkursu (kartę należy wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać i przekazać nauczycielowi)