Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA  (dotyczy klas „0”, I, II, III)
Warunkiem uczestniczenia dziecka w świetlicy szkolnej jest dostarczenie 2 dokumentów:
- Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy - do pobrania TUTAJ
- Aktualne zaświadczenia obojga rodziców o zatrudnieniu poświadczone przez zakład pracy