Zdolni z Pomorza - rekrutacja

ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJLANYCH, ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH  i VII SP DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ZDOLNI Z POMORZA- GDAŃSK”
 
Uwaga:
tylko biologia, chemia i kompetencje społeczne,
 
W ramach projektu, można  wziąć udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych  (w małych grupach). Zajęcia są prowadzone w godzinach popołudniowych oraz w soboty w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego, które mieszczą się w III Liceum Ogólnokształcącym oraz w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.
 
Program zajęć jest indywidualnie opracowywany dla każdej z grup. 
Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele oraz wykładowcy akademiccy przygotowani do pracy z młodzieżą uzdolnioną.
Ponadto w ramach projektu można brać udział w zajęciach organizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku m.in. :
- Lidze Zadaniowej 
- Wyjściach akademickich (wykłady na wyższych uczelniach) 
- Obozach naukowych 
- Konferencjach 
 
Więcej informacji o projekcie: www. zdolnizpomorza.pomorskie.eu
 
Tryb rekrutacji:
Do dnia 26 stycznia 2018 r. należy wypełnić kartę zgłoszenia (na załączonym formularzu), opisać swoje zainteresowania w wybranym obszarze. W obszarze kompetencji społecznych mogą być to zainteresowania zarówno z języka polskiego,historii, wiedzy  o kulturze. Kartę w przypadku niepełnoletniego ucznia, musi podpisać  Rodzic. 
Kartę można złożyć osobiście w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku ul.L.Krzemienieckiej 1 (poniedziałek-czwartek 8:00-18:00, piątek 8:00-15:00 ) lub zeskanować i przesłać na adres:
 
Komisja rekrutacyjna na podstawie analizy kart zgłoszenia, podejmie decyzję o kwalifikacji do projektu i przekaże informację drogą mailową do 15 lutego 2018 r. Uczestnicy projektu będą zobowiązani do złożenia dodatkowych dokumentów oraz udziału w badaniach psychologicznych w Gdańskich Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w celu ukierunkowania pracy nauczycieli.
W sprawie rekrutacji można kontaktować się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 4 w Gdańsku: tel. 58 520 13 49 lub drogą elektroniczną:  e-mail: zdolnizpomorza@wp.pl