miniGRANTY "Gdańsk się uczy..."

W ramach ogromnego zaangażowania w projekcie dofinansowanym przez Miasto Gdańsk oraz Fundację Gdańską pod tytułem:

Żadnych zasad, po prostu zabawa!!! 

Pani Dyrektor Marzena Majerowska, Patrycja Werra (wychowawczyni klasy Ic) i Joanna Wyderka (nauczycielka świetlicy szkolnej) pozyskały dla klas  pierwszych miniGRANTY  "Gdańsk się uczy..." w wysokości 500 zł na realizację wydarzeń jakie miały miejsce 22 i 23 stycznia.

22 stycznia 2018 r.do pierwszych klas przyjechał Teatr Barnaby. Piękne kolorowe światła, specjalnie skomponowana muzyka, dwie techniki lalkowe: pacynkowa i marionetkowa, zrobiły na odbiorcach ogromne, pozytywne wrażenie. Dzięki mobilnej konstrukcji sceny, przedstawienie odbyło się u nas w szkole i po raz pierwszy to Teatr przyjechał do nas a nie na odwrót. Prawdziwe lalki, wartki wierszowany scenariusz, wesołe piosenki oraz możliwość potrzymania i zabawy marionetkami sprawiły ogromną radość dzieciom. Każdy podczas trwania przedstawienia znalazł powód do uśmiechu.

            Dzień później 23 stycznia 2018 r. dzieci same projektowały pacynki do przedstawienia dla swoich młodszych kolegów. Wspólne robienie pacynek było świetnym sposobem na tworzenie nowych postaci i uwolnienie wyobraźni. Pacynka w rękach dzieci stała się rewelacyjnym narzędziem, które pomogło poprawić zdolności komunikacyjne. Była to rzecz reprezentująca żywą postać, którą uczniowie łatwo manipulowali, a jej charakter i zachowanie były ograniczone tylko ich wyobraźnią. Pedagodzy biorący udział w projekcie zgodnie stwierdzili, że wprowadzenie pacynek również na lekcje zaowocowało: zwiększeniem zaangażowania i motywacji dzieci, dostarczyło dodatkowej stymulacji do rozmowy w danym temacie, podniosło ich pewność siebie i pomogło przełamać nieśmiałość.

              Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy!!!!

GALERIA