Wywiadówki

Zapraszamy Rodziców na wywiadówki

22 listopada 2018

GIM 33 klasy III – godz. 19:00
SP 33 klasy 4 - 8 – godz. 18:00
SP 33 klasy 0 - 2– godz. 17:00

sale