Informacje dla uczniów klas V i VIII SP, GIM

Rozpoczęcie roku szkolnego –  w poniedziałek 3 września 2018r. 
 
godz. 8:00  - GIM i LO
godz. 10:00 – SP klasy IV, V, VII, VIII
godz. 10:00 – SP klasy „0”, I, II
 
Wszystkich uczniów zapraszamy na uroczystą mszę św. do Kościoła p.w. Św. Polikarpa o godz. 900.
 
Zebrania z rodzicami -  w poniedziałek 3 września 2018r.
 
godz. 17:00 – SP klasy „0”, I i II
godz. 17:30 -  SP klasy IV,V, VII, VIII
godz. 18:00 -  GIM
 

OBIADY– Rodzic, który chce, aby jego dziecko korzystało z obiadów szkolnych, powinien zapoznać  się z Regulaminem Stołówki Szkolnej dostępnym na stronie internetowej szkoły oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły do 31 lipca 2018r. dwa podpisane egzemplarze umowy.

  •  
  • Plan lekcjizostanie podany na stronie internetowej szkoły w sierpniu.