UWAGA UCZESTNICY WYMIANY Z POCZDAMEM !!!

W ŚRODĘ 3 PAŹDZIERNIKA O 18.00 W SALI 213 ODBĘDZIE SIĘ

OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE DLA RODZICÓW

ZAPRASZAMY

 I. JANAS-PARADA, R. SOŁOWIŃSKA, E. KIERZKOWSKA, A. KRUK