IV miejsce Gimnazjum nr 33

Dyplom dla Gimnazjum nr 33 za zajęcie
IV miejsca
we Współzawodnictwie Sportowym Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Pomorskiego
w roku 2017/2018

GALERIA