Regulamin konkursu świetlicy: Portret Ulubionego Nauczyciela

 Organizator konkursu: wychowawca świetlicy

Cele konkursu:
    -  rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej uczniów
    -  budowanie autorytetu dobrego nauczyciela i wychowawcy
    -  rozwijanie radości tworzenia i odkrywania możliwości własnych dziecka
 
Warunki uczestnictwa:
uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas O – II Szkoły Podstawowej
konkurs polega na samodzielnym i indywidualnym wykonaniu jednego portretu nauczyciela
praca ma być wykonana w formacie A4, dowolną techniką
prace podpisane na tylnej stronie portretu należy przekazywać do dnia 12 października 2018 roku do wychowawcy klasy lub do wychowawcy świetlicy
wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 16 października 2018r.
dla zwycięzców przewidziane są nagrody
 
Kryteria oceny:
pomysł
estetyka wykonania pracy