Projekt „Łączka i inne miejsca poszukiwań” w roku szkolnym 2018/2019 w Oddziale IPN w Gdańsku.

Miło jest nam poinformować, że uczennice klas ósmych szkoły podstawowej oraz uczniowie klas trzecich gimnazjum, biorą udział w projekcie Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku - „Łączka i inne miejsca poszukiwań” .
Pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2018/2019 odbyło się 24 października. Uczestników przywitał Krzysztof Drażba, naczelnik Oddziałowego Biuro Edukacji Narodowej w Gdańsku. Inauguracyjne spotkanie dotyczyło poszukiwań miejsca pochówku „Inki” i „Zagończyka”. Głównym prelegentem był Waldemar Kowalski z Muzeum II Wojny Światowej. Po prelekcji odbył się pokaz filmu „Polska szuka Bohaterów”.
W ramach projektu uczniowie uczestnicząc w 6 spotkaniach, poznają rolę, jaką w poszukiwaniach odgrywają poszczególne dziedziny wiedzy (m.in. archeologia, antropologia, genetyka), zdobywają wiedzę o historii poprzez losy ludzi, uczą się poszanowania dla życia ludzkiego i odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Finał będzie okazją do zaprezentowania swoich refleksji w postaci krótkich (2 min.) etiud filmowych dotyczących problematyki poruszanej w ramach projektu. Do projektu zgłosiło się pięć szkół z województwa pomorskiego.
Projekt otrzymał Patronat Narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Koordynatorem projektu ze strony Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdańsku jest pan Michał Brodecki.
(z materiałów prasowych IPN Gdańsk)