Obiady

Wpłaty za obiady

do 10.11.2018 r.

listopad

19 x 4,00 = 76,00

12 listopada dzień wolny - proszę nie odliczać od podanej kwoty

Uwaga: za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki zgodnie z regulaminem.