12 listopada 2018r.

Poniedziałek 12 listopada 2018 r. jest dniem ustawowo wolnym, oznacza to,
że w szkole NIE odbywają się żadne zajęcia. Szkoła jest zamknięta.