Maraton czytelniczy

Test z Maratonu Czytelniczego odbędzie się
w piątek 7 grudnia, na 8. godzinie lekcyjnej.
Zapraszamy uczniów klas 5, 7, 8 oraz 3 gimnazjum do auli szkoły.