Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

  • List Minister Edukacji Narodowej do RodzicówUczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum  - TUTAJ
  • Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 - TUTAJ
  • Ulotka opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. - TUTAJ