Podziękowanie

Ogromne i serdeczne podziękowania
dla rodziców klasy Ia SP, 
którzy zechcieli kontynuować akcję z poprzedniego roku "Książka zamiast kwiatka" i zakupili lektury do szkolnej biblioteki. 
Lektury są potrzebne w każdej szkole i zawsze ich brakuje, a dzięki przychylności rodziców księgozbiór znowu się poszerzył.
Dyrekcja Szkoły, nauczyciele oraz pracownicy biblioteki  dziękują darczyńcom i jednocześnie zachęcają innych do wzięcia udziału w tej wspaniałej akcji.