Szkolny konkurs pt.: „Savoir- vivre - zachowanie się nie tylko przy stole”.

Szkolny konkurs
pt.: „Savoir- vivre - zachowanie się nie tylko przy stole”.

Konkurs kierowany jest do uczniów klas
pierwszych i drugich SP33.

13.03.2019 – środa, godzina 9:50-10:30, hol na parterze SP33

Zapraszamy!

Regulamin

Prezentacja