Nabór do kl. IV i VII

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stefana Banacha

w Gdańsku –Osowej

ogłasza

nabór na wolne miejsca do klasy czwartej i siódmej
na rok szkolny 2019 / 2020.

Wniosek (w formie papierowej) o przyjęcie klasy można złożyć w sekretariacie szkoły od 24 kwietnia 2019 do 14 czerwca 2019, w godzinach 8:00-15:00.

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej: www.gim33.gdansk.pl w zakładce Rekrutacja – Nabór do klasy IV i VII. WNIOSEK (pdf)

W roku szkolnym 2019 / 2020 planuje się utworzenie następujących klas:

IV a– klasa sportowa z piłka ręczną *

* terminy testów sprawnościowych zostaną podane później

IV b– ogólna

 

VII a – usportowiona z piłką ręczną

VII b – o zainteresowaniach językowych

VII c – o zainteresowaniach przedmiotami przyrodniczymi i ścisłymi

VII d – usportowiona z lekkoatletyką i koszykówką

 

Zapraszamy!

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej Załącznik Nr 2