Finaliści Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości

Miło na poinformować, że uczniowie gimnazjum
Martyna Dąbrowska kl. IIIf,
Michał Dąbrowski kl. IIIc,
Bartosz Popławski kl. IIId z
ostali finalistami V edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości.

Eliminacje centralne Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości odbyły się 23 maja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym Uczniom i Rodzicom.

 

Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości to pierwsze w Polsce ogólnopolskie zawody dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej, którzy interesują się tematyką przedsiębiorczości i ekonomii, organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 Dz.U. z 2009 r. nr 126 poz. 1041).
 
Głównym celem Olimpiady jest zainteresowanie uczniów tematyką ekonomiczną oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych, umożliwiających młodzieży gimnazjalnej korzystanie z szans, jakie tworzy współczesna gospodarka.

 

Zakres tematyczny Olimpiady obejmuje zagadnienia ekonomiczne z programu przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” oraz wybrane zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem, a także aktualne wydarzenia gospodarcze. Poziom trudności zadań w eliminacjach kolejnych szczebli zwiększa się, co umożliwia stopniowe pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności.