Informacje dla Rodziców uczniów klas „0”, I, IV i VII

 
 
Do 15 lipca 2019 r. należy dostarczyć do sekretariatu szkoły:
- 2 zdjęcia (nie dotyczy klas „0”)
- kopię odpisu aktu urodzenia
 
OBIADY
Rodzic, który chce, aby jego dziecko korzystało z obiadów szkolnych, powinien zapoznać się z Regulaminem Stołówki Szkolnej dostępnym na stronie szkoły www.zso2.edu.gdansk.pl (TUTAJ); www.gim33.gdansk.pl (TUTAJ); oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły do 31.07.2019 r. dwa podpisane egzemplarze umowy (dla chętnych) do pobrania  TUTAJ   
 
ŚWIETLICA SZKOLNA  (dotyczy klas „0”, I, II, III)
Warunkiem uczestniczenia dziecka w świetlicy szkolnej jest dostarczenie 2 dokumentów:
- Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy - do pobrania TUTAJ
- Aktualne zaświadczenia obojga rodziców o zatrudnieniu poświadczone przez zakład pracy
 
 
DOSTĘP DO DZIENNIKA INTERNETOWEGO
Rodzice, którzy chcą mieć dostęp do dziennika internetowego składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania TUTAJ)
 
 
KARTA ZDROWIA
Kartę zdrowia należy dostarczyć osobiście do pielęgniarki we wrześniu.
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 
- podręczniki zostaną zakupione przez szkołę, z wyjątkiem podręczników do religii; tytuły znajdą się na stronie internetowej szkoły (zso2.edu.gdansk.pl; gim33.gdansk.pl);
- prosimy o deklarację chęci nauki  języka obcego (niemiecki lub francuski);
- na zajęcia wychowania fizycznego obowiązuje strój:
biała koszulka , czerwone szorty i obuwie na salę gimnastyczną z podeszwą, która nie pozostawia zarysowań;
- plan lekcji zostanie podany na stronie internetowej szkoły w sierpniu;
 
 
WYPRAWKA DLA UCZNIÓW KLASY I - pobierz TUTAJ
 
WYPRAWKA DLA UCZNIÓW KLASY "0" - pobierz TUTAJ