Pedagog szkolny

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”

zaprasza rodziny z dziećmi (10-14 lat) do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach Programu Wzmacniania Rodziny.

Program prowadzony jest przez nas od 2012 roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko rodziców, ale również dzieci.

Polska adaptacja programu powstała na bazie amerykańskiego programu opracowanego na Uniwersytecie w Utah. W Polsce realizowany jest  od 2008 roku.

Rodzic podczas spotkań dowie się:

-jak wspierać swoje dziecko,

-jak budować z nim relacje,

-jak stawiać mu granice,

-jak efektywnie wyciągać konsekwencje,

-jak ochronić dziecko przed używaniem substancji psychoaktywnych.

Dziecko nauczy się:

-stawiać i realizować swoje cele i marzenia,

-przestrzegać zasad,

-radzić sobie z presją rówieśniczą,

-radzić sobie ze stresem.

Dla kogo? Dla wszystkich rodzin  z dziećmi w wieku 10-14 lat, które chcą wzmocnić swoje wzajemne relacje.

Kiedy? Cykl zajęć dla grupy dzieci 10-11 lat rusza 27.09.2016, dla grupy 12-14 lat rusza 28.09.2016

Kto? Spotkania są prowadzone przez psychologów i pedagogów posiadających uprawnienia edukatora rodzinnego.

Gdzie? Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, Ul. Słomiana 2 Gdańsk Starówka

O programie:

Składa się z 7 dwugodzinnych spotkań, prowadzonych metodą warsztatową.

Zajęcia dla rodziców i młodzieży odbywają się równolegle w tym samym czasie, w osobnych salach.

Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w tzw. sesji rodzinnej.

Podczas spotkań wykorzystywany jest edukacyjny materiał filmowy,który pozwala krok po kroku na kolejnych zajęciach poznać mechanizmy, metody i formy rozwiązywania problemów.

Pokazywane są typowe sytuacje rodzinne i towarzyskie, które mają miejsce w życiuzarówno na poziomie rodziny, szkoły, jak i środowiska rówieśniczego.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymują materiały edukacyjne, nad którymi mogą pracować w domu, doskonaląc nabyte umiejętności.

Nieocenionym i najważniejszym elementem programu jest wspólna praca rodziców i dzieci poprzez gry i zabawy oraz kierowaną dyskusję.

To czas wspólnej refleksji, wzruszeń i radości.

Zapisy, informacje

Koordynatorka programu Kaja Medowska

tel. 665-368-280

e-mail- kaja.medowska@mrowisko.org.pl

www.mrowisko.org.pl

Zajęcia są bezpłatne, współfinansowane ze środków Miasta Gdańska

 


Z informujemy, że 13 września 2016 r. rozpocznie się nowa edycja zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców „Szkoła dla Rodzica Nastolatka”.
Zajęcia tym razem skierowane są do rodziców, którzy ukończyli I poziom „ Szkoły dla Rodziców” w GCPU lub jakiejkolwiek innej placówce
i których dziecko ukończyło 12-ty rok życia. W spotkaniach będą uczestniczyli zarówno rodzice jak
i ich nastoletnie dzieci.

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień Ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk
Tel. 502 430 755


SZANOWNY RODZICU!    
Jeżeli jesteś w takim momencie swojego życia, że chciałbyś dokonać zmian w kontakcie ze swoim dzieckiem, sprawić, żeby zaczęło
z Tobą współpracować, stało się bardziej samodzielne , chcesz je lepiej rozumieć, jeżeli potrzebujesz również podzielić się z innymi swoimi kłopotami i poszukać rozwiązań – zapraszamy na spotkania

”Szkoły dla Rodziców”

 W przyjaznej atmosferze będziesz mógł zastanowić się nad tym, co chcesz zmienić a my podpowiemy Ci, jak zrealizować zamierzone cele.

Zajęcia są bezpłatne!!!!

„Szkołę dla Rodziców” poprowadzą Małgorzata Mont - psychoterapeutka, matka 2 synów i Ewa Wiśniewska - psycholog.

Spotkania będą odbywały się w każdy czwartek
w godz. 16.30-19.00, w sali konferencyjnej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (poziom: -1), ul. Dyrekcyjna 5 w Gdańsku.

Startujemy z zajęciami dla rodziców od kwietnia 2016r. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie indywidualne celem zakwalifikowania do grupy.

Kontakt telefoniczny z Małgorzatą Mont 58 320-44-04; 502-430-755 lub Ewą Wiśniewską 502-430-652.


Godziny pracy pedagogów, psychologa w roku szkolnym 2015/2016:

Poniedziałek

Hanna Jurkowska 7.30 – 14.00

Joanna Horoszkiewicz 11:00 – 16:30

 

Wtorek

Hanna Jurkowska 7.30 – 14.00

Joanna Horoszkiewicz 8.00 – 11.00

Alina Groth 8.00 - 15.30    

 

Środa

Joanna Horoszkiewicz 8.00 – 14.30

Alina Groth 8.00 - 14.40

 

Czwartek

Joanna Horoszkiewicz 8.00 – 13.00

Alina Groth 8.55 - 15.30  

 

Piątek

Joanna Horoszkiewicz 8.00-13.00  

Alina Groth 8.55 - 14.40

 


 


OFERTA ZESPOŁU POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W GDAŃSKU OSOWEJ

Formy pomocy
 
1.Praca indywidualna z uczniami skierowanymi do szczególnej opieki (monitoring sytuacji rodzinnej i postępów w nauce) 
 
2.Interwencje w sytuacjach trudności, kryzysów przeżywanych przez uczniów (spotkania z rodzicami, spotkania indywidualne z uczniami i ich wychowawcami, zgłoszenia z policji, Sądu, zgłoszenia nauczycieli gimnazjum)
 
3.Terapia pedagogiczna – indywidualna, grupowa
 
4.Warsztaty dla zespołów klasowych (integracyjne, motywacyjne, profilaktyczne, w zakresie doradztwa zawodowego, psychoedukacyjne)  
 
5.Opieka nad uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa)- współpraca z PPP nr 1- skierowania do poradni, monitorowanie stosowania się do zaleceń z poradni, organizacja szkoleń dla nauczycieli,pomoc nauczycielom w opracowaniu sposobów dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości ucznia 
 
6.Współpraca z  uczniami zagrożonymi oceną niedostateczną i rodzicami tych uczniów 
 
7.Organizacja pomocy w nauce dla uczniów – pomoc wolontariuszy
 
8. Działania profilaktyczne
 
9.Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi 
 
10. Pomoc materialna (obiady szkolne, pomoc rzeczowa, wyprawka szkolna, stypendium socjalne)
 
11.Współpraca z wychowawcami – udział w spotkaniach zespołu wychowawców, spotkaniach z rodzicami, radach pedagogicznych, indywidualne rozmowy z nauczycielami, organizacja szkoleń.
 
12. Pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia – spotkania indywidualne z uczniami, rodzicami, spotkania w klasach III Gimnazjum.
 
13. Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (m.in.: MOPS, Sąd, Policja, Straż Miejska, poradnie specjalistyczne).
 
14. Działalność świetlicy socjoterapeutycznej 
 
SKŁAD ZESPOŁU
 
Hanna Jurkowska – pedagog, koordynator badań psychologiczno – pedagogicznych pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1  w Gdańsku
 
Alina Groth - pedagog, terapeuta w zakresie terapii pedagogicznej
 
Barbara Szymczak -psycholog, organizator pomocy w nauce, pomocy materialnej, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
 
 
Opiekuje się nami
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Gdańsku                                                     
80-259 Gdańsk ul. Obywatelska 1. tel.58/341-87-58                                                                                        
e-mail: poradnia1gda@interia.pl