Biblioteka

BIBLIOTEKA CZYNNA:
 
Poniedziałek         7.50 – 16.00
Wtorek                 7.50 – 16.00
Środa                   7.50 – 16.00
Czwartek              7.50 – 16.00
Piątek                  7.50 – 16.00
Myśl przewodnia naszej biblioteki:
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” 
Wisława Szymborska
Zabrakło lektury w bibliotece szkolnej? Pełny jej tekst znajdziesz na stronach:

www.wolnelektury.pl
www.polona.pl
www.polonista.w.interia.pl
www.republika.pl/j_uhma/teksty.html.

Zapraszamy do korzystania.
 
 
Wydarzenia, konkursy
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.
Ta sentencja  Noblistki Wisławy Szymborskiej przyświeca naszej bibliotece szkolnej. Dlatego zachęcamy wszystkich uczniów do korzystania z zasobów księgozbioru bibliotecznego . Znajdują się  tu książki dla wszystkich. Obok, tak popularnej w tej chwili literatury fantasy, posiadamy  mnóstwo świetnych książek przygodowych, dobrą literaturę obyczajową, ciekawą publicystykę i sporo literatury popularnonaukowej. Młodzież może poznać też te  najnowsze hity książkowe  i możliwe jest to dzięki  hojności Rady Rodziców oraz finansów szkoły.
Nasza biblioteka jest też centrum kultury, w którym można podziwiać różne prace plastyczne, fotograficzne, gdyż eksponowane są dzieła naszych uczniów. Każdy twórca ma możliwość  zaprezentowania  swoich  prac. Obecnie można obejrzeć wystawę zatytułowaną „Kompozycja w drewnianej ramie”.
Zapraszamy !!!

Informacje ogólne
Regulamin biblioteki
Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych
Księgozbiór

Informacje ogólne
Biblioteka szkolna służy uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz  udostępnia swe zbiory absolwentom i rodzicom uczniów.  Obok głównej funkcji - gromadzenia, opracowywania, udostępniania zbiorów i wszechstronnej informacji - biblioteka organizuje konkursy i wystawy tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Współuczestniczy w organizowaniu wszelkich imprez kulturalnych w szkole. Biblioteka posiada stały dostęp do Internetu - 4 stanowiska komputerowe dla uczniów i katalog elektroniczny zbiorów.

Regulamin biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
 3. Każdy czytelnik    zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki i godzinami udostępniania zbiorów.
 4. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 3 tygodni.
 6. Uczeń powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.
 7. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu.
 8. Przed opuszczeniem biblioteki czasopisma i książki z księgozbioru poręcznego odnosi się na miejsce.
 9. Czytelnicy przebywający w bibliotece zobowiązani są do przestrzegania zaleceń bibliotekarza.
 10. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek.
 11. Z końcem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone w terminie określonym przez bibliotekarza.
 12. Czytelnik nie wywiązujący się z zasad rozliczania się z biblioteką jest zobowiązany do przyniesienia dodatkowej pozycji książkowej.
 13. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną - wskazaną przez nauczyciela biblioteki.
 14. W bibliotece obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 15. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

 1. Uczniowie mogą korzystać z dostępu do Internetu przed i po lekcjach oraz na dużych przerwach.
 2. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego tylko w celach edukacyjnych.
 3. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać sprzętu komputerowego do gier komputerowych.
 4. Korzystać można z już zainstalowanych programów. Nie wolno instalować innych programów i dokonywać zmian w już istniejących.
 5. Czytelnikowi wolno korzystać z własnych nośników informacji (dyskietki) ale tylko nowych.
 6. Przy komputerze może pracować tylko jedna osoba.
 7. Każdy użytkownik komputera zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu z podaniem godzin pracy.
 8. Wszystkie nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi przed przystąpieniem do pracy.
 9. Przed odejściem od komputera otwarte programy należy pozamykać.
 10. Niestosowanie się do wyżej wymienionych punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Księgozbiór
Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy  7 tysięcy woluminów. Zbiory są klasyfikowane i porządkowane w systemie UKD za pomocą programu bibliotecznego MOL 2000 +. W czytelni do dyspozycji uczniów znajduje się księgozbiór podręczny. W bibliotece jest dostępny katalog elektroniczny, a może kiedyś doczekamy się dostępu do tego katalogu na stronie internetowej gimnazjum.