Biologiczna

2018/2019

 

Liga zadaniowa z biologii

(Zadanie nr 1/2018/2019)

dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum

Korzystając z dostępnych Ci materiałów wykonaj przestrzenny (stojący) model DNA.

Ocenie podlegać będzie:

poprawność merytoryczna konstrukcji

pomysłowość wykonania

staranność wykonania

Ostateczny termin oddawania modelu: 30.11.2018r. (piątek).

Opiekun: Wioleta Seń