Biologiczna

LIGA ZADANIOWA Z BIOLOGII

2017/2018

klasy III

Liga zadaniowa nr 1

Korzystając z dostępnych Ci materiałów wykonaj przestrzenny model DNA.

Ocenie podlegać będzie:

·       poprawność merytoryczna konstrukcji

·       pomysłowość wykonania

·       staranność wykonania

Ostateczny termin oddawania modelu: 20.12.2017.

                                                                              Opiekun: Wioleta Seń