Rada Rodziców

 Nr rachunku Rady Rodziców przy ZSO Nr 2 w Gdańsku
Bank  PKO BP         81 1020 1811 0000 0302 0089 2919