Konkursy przedmiotowe - szkoła podstawowa

Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Terminy eliminacji

I stopień

(szkolny)

II stopień

(rejonowy)

III stopień

(wojewódzki)

1.

Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowania
Stowarzyszeniu Przyjazna Osowa
za ufundowanie kamizelek odblaskowych dla naszych najmłodszych uczniów.

WYMIANA Z NIEMCAMI W NADCHODZĄCYM ROKU SZKOLNYM 2018/2019

WYMIANA Z NIEMCAMI W NADCHODZĄCYM ROKU SZKOLNYM 2018/2019

15-19.10.2018 - PRZYJĘCIE GOŚCI Z POCZDAMU W NASZEJ SZKOLE

KONIEC MAJA 2019 - REWIZYTA

  ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS 7, 8 SP i 3GIM

NIE JEST WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KOSZT WYMIANY OK. 400 ZL i 20 EURO

ZAPISY U NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

UWAGA! ZIELONA SZKOŁA! Klasy 7-8 SP oraz 3 GIM

UWAGA! ZIELONA SZKOŁA!
Klasy 7-8 SP oraz 3 GIM

WYJAZD NAUKOWY
WE WRZEŚNIU

dla uczniów zainteresowanych matematyką i naukami przyrodniczymi.

NAKRĘĆ PRZYSZŁOŚĆ SWOJEGO MIASTA I ZABIERZ GŁOS PODCZAS KONGRESU SMART METROPOLIA - KONKURS DLA MŁODZIEŻY

WYMIANA Z HOLANDIĄ W NADCHODZĄCYM ROKU SZKOLNYM 2018/2019

WYMIANA Z HOLANDIĄ W NADCHODZĄCYM ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Bieg CZYSTE MIASTO GDAŃSK 15 września 2018

Zakład Utylizacji zaprasza na bieg CZYSTE MIASTO GDAŃSK w dniu 15 września 2018, towarzyszyć mu będą liczne atrakcje...

W załączeniu plakat iregulamin.