Konkurs dla klas 0-l.

Wyniki konkursu plastycznego JESIEŃ dla klas 0-l.
 

Kategoria klasy O
1 miejsce- Bartek Kanarszczuk 0B
2 miejsce- Staś Filipowski 0B
3 miejsce- Bianka Kokitko 0A

 

Kategoria klasy I
1 miejsce
Maciej Szypulewski- IB
Mikołaj Krupski- IA
2 miejsce
Igor Kuczyński-IA
Agnieszka Dybowska- IB
3 miejsce
Natalia Harlak- IB
Dominika Doqner- IC

Serdecznie gratulujemy!

GALERIA

KONKURS „Anioł Roku 2017”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
„Anioł Roku 2017”.

W tym celu należy:
na dowolnej kartce papieru:
1) wymienić z imienia i nazwiska osobę ze swojego najbliższego otoczenia, która swoim postępowaniem sprawia, że dany uczeń ją podziwia i szanuje – może to być rówieśnik, ktoś z rodziny, sąsiad, nauczyciel itp.
2) opisać jedno konkretne zdarzenie, za które uczeń ceni wymienioną osobę (3, 4 zdania) – klasy 4, 7 SP; klasy 2,3 gim; klasy 1, 2, 3 LO/ wykonać pracę plastyczną w dowolnej formie i technice (np. rysunek, rzeźba, praca przestrzenna) – klasy O i 1 SP
3) podpisać się,

Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości (SOP)

Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości (SOP), wcześniej Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości, czyli GOP, organizowana jest już po raz czwraty. 

Opłata za obiady

Opłata za obiady za m-c grudzień wynosi:

16 x 3,50 = 56,00 zł

Termin wpłaty na konto do dnia 29.11.2017 r.
Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki zgodnie z regulaminem.

 

UWAGA - WPŁATY ZA OBIADY STYCZEŃ 2018

19 obiadów x 3,50 zł = 66,50 zł

(od 2 stycznia bez ferii zimowych 29, 30, 31 stycznia)

Prosimy w grudniu br. nie wpłacać należności za obiady za styczeń 2018 r.

Termin wpłat na konto: od 2 do 8 stycznia 2018 r. na rachunek bankowy szkoły.

BANK PEKAO S.A. 69 1240 1268 1111 0010 3849 2533

Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki zgodnie z regulaminem.

Odpisy za nieobecności na obiadach prosimy zgłaszać do Intendenta tel. 58 340 75 69 lub w sekretariacie te. 58 340 75 60.

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi

Warsztaty w klasach IV

W dniach 10.11, 17.11, 23.11 uczniowie klas 4 brali udział w warsztatach profilaktycznych na temat uzależnień behawioralnych prowadzonych przez pedagoga szkolnego. Podczas zajęć omówiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci. Uczniowie aktywnie dyskutowali na temat korzyści i zagrożeń związanych z używaniem komputera, Internetu, smartfonów oraz innych urządzeń elektronicznych mających dostęp do Internetu.

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa

W dniach 22-23 listopada odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa.
 

GALERIA