KLASY "0" - Informacje dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej Nr 33

Podręcznik  kupują rodzice:

„KOLOROWY START Z PLUSEM”  Wydawnictwo  MAC  EDUKACJA   oraz KARTY PRACY cz. 1-4

Podręcznik do religii kupują rodzice: "Kocham dobrego Boga" wyd. Jedność red. E. Osewska, ks. J. Stala

 

Wyprawkę kupują rodzice – lista w załączeniu Wyprawka (pdf)

Rozpoczęcie roku szkolnego:

        4 września (poniedziałek) godz. 11:30 aula (obowiązuje strój galowy)

Wywiadówki –  4 września godz. 17:00 w auli

Przyjęci uczniowie dostarczają w wakacje do sekretariatu szkoły:

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Uruchomiony został nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego.

1.    Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli co najmniej IV klasę szkoły podstawowej, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (w tym absolwenci) i którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli tytuły laureatów lub finalistów w konkursach turniejach i olimpiadach na poziomie co najmniej ponadwojewódzkim – mogą ubiegać się o stypendia finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego (Dział II , Rozdział I Regulaminu);

List Prezydenta Miasta Gdańska

List Prezydenta Miasta Gdańska do Rodziców gdańskich Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego. (dokument pdf)

Wakacje

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy słonecznych wakacji.

Nabór do klas IV i VII SP 33

Nabór do klas IV i VII SP 33

Wyciąg z harmonogramu:

26.06-28.06.2017 r. – uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy programowo wyższej

03.07.2017 r. – publikacja list zakwalifikowanych

06.07.2017 r. – publikacja list przyjętych

Zakończenie roku klas III

22 czerwca odbyło się zakończenie roku klas III.
Życzymy powodzenia naszym Absolwentom. GALERIA

Zakończenie roku szkolnego klas I i II

23 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego klas I i II. Zakończenie roku klas I i II - GALERIA