APELE PORZĄDKOWE we wtorek 5 września w holu

SP kl. IV : 7:50
SP kl. VII: 9:50

 

8:55 apel dla klas: 2a,b,e,f,h   oraz 3a,b,c,d,e,f,h

11:50 apel dla klas:
 2c,2d,2g (klasy idą przed lekcjami na basen)
oraz kl. 3g (idzie rano na basen i przychodzi na 3 lekcję na lekcje)

W LO apelu nie ma.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 w ZSO NR 2 i WYWIADÓWKI

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w poniedziałek 4 września 2017r.

GIM 33 – godz. 10:00

SP 33 klasy 7 – godz. 11:00

SP 33 klasy 4 – godz. 11:00

SP 33 klasy 1 – godz. 12:00

SP 33 klasy „0” – godz. 11:30

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

Gratulacje  dla uczniów, którym przyznano Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017:

Kategoria II.

Stypendium otrzymał uczeń, który jest laureatem olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, zwycięzcą konkursu ogólnopolskiego (I, II, III miejsce lub wyróżnienie za wynik w przypadku uczniów niepełnosprawnych) oraz osiągnął średnią ocen (nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej: 5,0

1.       Marta Detlaf

2.       Aleksander Jakusz

3.       Amelia Kozub

4.       Przemysław Kvapil

5.       Olga Malinowska

6.       Ada Pleszewska

UWAGA!

Spotkanie integracyjne dla uczniów klas „O”,  I  i  IV oraz ich rodziców w nowej szkole podstawowej,
które zaplanowano na
2 września (sobota) odbędzie się w innym terminie.

Plan lekcji obowiązujący od 4 września 2017 r.

Gimnazjum nr 33 

Szkoła Podstawowa nr 33

Wyprawka szkolna 2017

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna 2017".

Prosimy o zapoznanie się z zasadami realizacji i zakresem przyznawanej pomocy. Informacje znajdują się na stronie internetowej Miasta Gdańska  wraz z materiałami do pobrania (http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Rzadowy-program-pomocy-uczniom-Wyprawka-szkolna-2017,a,84944).

Wyjazdy integracyjne: klasy IV, klasy VII

Wyjazd  integracyjny klas IV

W środę 6 września wszystkie klasy czwarte wyjeżdżają na integrację do ośrodka  w Łapinie.

Wyjazd 7:00. Powrót ok. 20:00.

W programie m.in.:

- gry i zabawy sportowe;

- warsztaty z pedagogiem;

- zajęcia z wychowawcą;

- sprawdzian z języka angielskiego
 (w związku z podziałem na grupy zaawansowania)

Należy zabrać  m.in. strój sportowy i sportowe obuwie, kurtkę przeciwdeszczową, przybory do pisania.