Plan lekcji obowiązujący od 4 września 2017 r.

Gimnazjum nr 33 

Szkoła Podstawowa nr 33

Wyprawka szkolna 2017

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna 2017".

Prosimy o zapoznanie się z zasadami realizacji i zakresem przyznawanej pomocy. Informacje znajdują się na stronie internetowej Miasta Gdańska  wraz z materiałami do pobrania (http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Rzadowy-program-pomocy-uczniom-Wyprawka-szkolna-2017,a,84944).

Wyjazdy integracyjne: klasy IV, klasy VII

Wyjazd  integracyjny klas IV

W środę 6 września wszystkie klasy czwarte wyjeżdżają na integrację do ośrodka  w Łapinie.

Wyjazd 7:00. Powrót ok. 20:00.

W programie m.in.:

- gry i zabawy sportowe;

- warsztaty z pedagogiem;

- zajęcia z wychowawcą;

- sprawdzian z języka angielskiego
 (w związku z podziałem na grupy zaawansowania)

Należy zabrać  m.in. strój sportowy i sportowe obuwie, kurtkę przeciwdeszczową, przybory do pisania.

Informacje dla uczniów Gimnazjum

Rozpoczęcie roku szkolnego - 4 września, godz. 10.00

Wywiadówki 4 września godz. 19:00 w salach.

OBIADY – rodziców uczniów, którzy planują zakup obiadów, prosimy o zapoznanie się od 15 sierpnia z regulaminem stołówki
i dopełnienie niezbędnych formalności m.in. dostarczenie do sekretariatu wypełnionej i podpisanej umowy , dokonanie wpłaty za kartę obiadową – dotyczy uczniów , którzy nie korzystali wcześniej z obiadów (zgodnie z regulaminem).

Wszystkich uczniów zapraszamy na uroczystą mszę św.

do Kościoła p.w. Św. Polikarpa 4 września o godz. 900.

KLASY "7" - Informacje dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej Nr 33

Podręczniki będą zakupione przez szkołę.

Rozpoczęcie roku szkolnego:

    4 września (poniedziałek) godz. 11:00 aula (obowiązuje strój galowy)

Wywiadówki –  4 września godz. 19:00 w auli.

Przyjęci uczniowie dostarczają w wakacje do sekretariatu szkoły:

Wyciąg lub odpis aktu urodzenia.

Dwa zdjęcia legitymacyjne.

Karta zdrowia

DODATKOWE INFORMACJE 

KLASY "4" - Informacje dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej Nr 33

Podręczniki będą zakupione przez szkołę.

Podręcznik do religii kupują rodzice: "Miejsce pełne BOGActw" wyd. Jedność podręcznik red. ks. dr. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek; zeszyt ćwiczeń red. E. Kondrak, E. Parszewska

Rozpoczęcie roku szkolnego:

     4 września (poniedziałek) godz. 11:00 aula (obowiązuje strój galowy)

Wywiadówki – 4 września godz. 18:00 w auli.

Przyjęci uczniowie dostarczają w wakacje do sekretariatu szkoły:

Wyciąg lub odpis aktu urodzenia.

KLASY "1" - Informacje dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej Nr 33

Podręczniki będą zakupione przez szkołę.

Podręcznik do religii kupują rodzice: "Żyjemy w Bożym świecie" wyd.Jedność red.ks dr K.Mielnicki, E. Kondrak

Wyprawkę kupują rodzice – lista w załączeniu. WYPRAWKA (pdf)

Rozpoczęcie roku szkolnego:

      4 września (poniedziałek) godz. 12:00 aula (obowiązuje strój galowy)

Wywiadówki –  4 września godz. 17:00 w auli.