Podręczniki

Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

klasa I i II - uczniowie otrzymają podręczniki we wrześniu

Język angielski i język niemiecki

Zakup podręczników w poszczególnych grupach językowych nastąpi we wrześniu pod kierunkiem nauczyciela uczącego w danej grupie na podstawie wyników z testu poziomującego. Nie należy nabywać podręczników samodzielnie, gdyż w klasach pierwszych wyboru dokona nauczyciel na podstawie poziomu.

KLASA III

klasa III - TUTAJ (dokument pdf)

 

informacja dla grupy III BC (gr 4) język angielski pani W. Koc

 podręcznik Activate B2 notatki - obowiązuje tylko podręcznik, bez ćwiczeń