Podręczniki

 

Język angielski i język niemiecki

Zakup podręczników w poszczególnych grupach językowych nastąpi we wrześniu pod kierunkiem nauczyciela uczącego w danej grupie na podstawie wyników z testu poziomującego. Nie należy nabywać podręczników samodzielnie.