Podręczniki

 

Język angielski i język niemiecki

Zakup podręczników w poszczególnych grupach językowych nastąpi we wrześniu pod kierunkiem nauczyciela uczącego w danej grupie na podstawie wyników z testu poziomującego. Nie należy nabywać podręczników samodzielnie.

RELIGIA

Kl. „0”  AZ-03-04/3-0  W świecie mojego Boga M. Piątek, Jedność, Kielce
 
Kl. I SP AZ-11-01/12-KI-1/12  Żyjemy w Bożym świecie  red. K. Mielnicki, E. Kondrak, Jedność, Kielce
 
Kl. II SP AZ-12-01/12-KI-3/12  Idziemy do Jezusa  red. J. Czerkawski, E. Kondrak, Jedność, Kielce
 
Klasa V ZESZYT ĆWICZEŃ do podręcznika nr AZ-22-02/12-KI-1/13.