Samorząd uczniowski

Opiekun SU: Pani Katarzyna Hilbrycht

Z-ca: Pani Agnieszka Kruk

 

Przewodniczący SU: Patrycja Buchnowska klasa 8

Z-ca przewodniczącego:  Łukasz Wierzbowski klasa 8

fotograf szkolny: Jakub Kwiatkowski 6d, Samuel Riggs 6d, Zofia Starzecka 7b

szkolna strona:  Mateusz Bober 6d, Sara Lejk 6d, Katarzyna Łosowska 7b