Samorząd uczniowski

Opiekun SU: Pani Katarzyna Hilbrycht

Z-ca: Pani Agnieszka Kruk

 

Przewodniczący SU: Agata Janus IIIh

Z-ca przewodniczącego: Ihor Saładiak IIc

fotograf szkolny: Alicja Kocemba Ih, Marta Bagińska Ih, Maja Siłacz Ih,

szkolna strona: Alicja Kocemba Ih, Katarzyna Kucharska IIIb