Samorząd uczniowski

Opiekun SU: Pani Katarzyna Hilbrycht

Z-ca: Pani Agnieszka Kruk

 

Przewodniczący SU: 

Z-ca przewodniczącego:

fotograf szkolny: 

szkolna strona: