Samorząd uczniowski

Opiekun SU: Pani Katarzyna Hilbrycht

Z-ca: Pani Agnieszka Kruk

 

Przewodniczący SU: 

Z-ca przewodniczącego:

fotograf szkolny: Alicja Kocemba Ih, Marta Bagińska Ih, Maja Siłacz Ih,

szkolna strona: Alicja Kocemba Ih, Katarzyna Kucharska IIIb